Sledování nemovitostí

RK NEVOLAT !?
9.1.2017
Poptávka
16.1.2017

Sledování nemovitostí

Katastrální úřad nabízí vlastníkům nemovitostí možnost informovat vlastníka při jakékoliv změně na listu vlastnictví. Pokud máte obavy a chcete být v klidu, že se s Vaší nemovitostí nic neděje, můžete si tuto službu objednat. Poplatek je jednorázový 200,- Kč  a zahrnuje sledování až 20ti nemovitostí. Za další nemovitosti zaplatíte za každou ročně 10,- Kč.

 

Sazebník úplat za Službu sledování změn

Vyhláška č. 358/2013 Sb.

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
9001 Informace o změnách katastru v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí  – 200 Kč
9002 Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více sledovaných nemovitostí, za každou nemovitost rok 10 Kč

Poznámky:

  1. Sledovanou nemovitostí se rozumí nemovitost, ke které má žadatel vztah podle § 19 odst. 3.
  2. Počet nemovitostí pro účel zařazení do jednotlivých položek se zjišťuje v prvním roce při aktivaci služby a poté vždy 30 dnů před začátkem každého dalšího běžného roku sledování.
  3. Úplata podle položky 9001 se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby.
  4. Maximální výše úplaty podle položky 9002 činí 500 000 Kč.
  5. Měrnou jednotkou rok se rozumí 12 po sobě následujících měsíců. V případě, že je sledování ukončeno v průběhu roku, úplata ani její poměrná část se nevrací.
  6. Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata podle položky 9002 snižuje o 20 %.
  7. Úplata je splatná na rok dopředu, nejpozději den před začátkem období, na které je vyžadována.